Cel i Misja

Chcemy Prawa Naturalnego w zgodzie ze wszystkimi Ludźmi.

Prawa naturalne to koncepcja filozoficzna i prawna, według której istnieją pewne prawa i zasady moralne i etyczne, które są uniwersalne, niezależne od jakichkolwiek prawodawstw czy systemów prawnych stworzonych przez ludzi. Oto kluczowe cechy praw naturalnych:

  1. Uniwersalność: Prawa naturalne są uważane za uniwersalne, co oznacza, że dotyczą wszystkich ludzi, niezależnie od czasu, miejsca czy kultury.
  2. Niezmienność: Te prawa są uważane za stałe i niezmienne w czasie. Oznacza to, że nie podlegają one zmianom w wyniku decyzji ludzkich rządów czy zmieniających się społecznych norm.
  3. Nieodłączność: Prawa naturalne są często postrzegane jako nieodłączne od ludzkiej istoty i nie mogą być odebrane przez jakąkolwiek zewnętrzną siłę, włącznie z rządami.
  4. Moralność i etyka: Prawa naturalne są ściśle związane z moralnością i etyką. Uznaje się, że są one podstawą dla oceny prawności i moralności wszelkich stworzonych przez człowieka praw i norm.

Przykłady praw naturalnych obejmują prawo do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. Te idee znalazły odzwierciedlenie w wielu ważnych dokumentach historycznych, takich jak Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ.

Koncepcja praw naturalnych ma swoje korzenie w starożytnej filozofii greckiej i rzymskiej, a później została rozwinięta przez takich myślicieli jak Tomasz z Akwinu, John Locke i inne postaci oświecenia. Współczesna dyskusja na temat praw naturalnych często koncentruje się na tym, jak te prawa powinny być interpretowane i wdrażane w kontekście nowoczesnych społeczeństw i ich prawnych systemów.