Ciepło bez dymu

Celem projektu ” Ciepło Bez Dymu „”jest zmniejszenie emisji CO2 ( dwutlenek węgla ) do atmosfery w cyklu 3 letnim o minimum 700.000 ton (siedemset tysięcy ton ) tj o ok 0,23 % rocznej emisji CO2 dla Polski.

Projekt zastał opracowany m.in. przez udziale zespołu 3 inżynierów ( Politechnika Warszawska i Wrocławska ), w okresie od 1 grudnia 2016 do 31 stycznia 2017.

Jest to elastyczne rozwiązanie które umożliwia regionalne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i lokalne polepszenie jakości powietrza.

Więcej informacji dotyczących projektu ” ZIELONE MIASTA ”  ( w tym broszura dla jednostek centralnych, samorządowych ) znajduje się tutaj lub na stronie www.cieplobezdymu.pl