Gdzie jest Freon?

Celem projektu „GDZIE JEST FREON ?” jest uzupełnienie wiedzy dotyczącej urządzeń zawierających substancje kontrolowane (freony) również w przypadku gdy nie istnieje obowiązek wynikający z Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku dla urządzeń zawierających poniżej 3 kg czynnika chłodniczego. Ponieważ ilość tych urządzeń jest bardzo duża a brak kontroli nad prawidłowym i fachowym serwisem i przeglądami może powodować wycieki do atmosfery wymagana jest ścisła ewidencja również i takich urządzeń. Planowane rozpoczęcie projektu to 1 grudzień 2017 roku.

GDZIE JEST FREON - Formularz ewidencyjny urządzeń zawierających substancje kontrolowane