Postulat

Naszym głównym postulatem jest wycofanie z użytkowania urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową tzw. freony.